Tjänster

Prepare Brandskydd erbjuder helhetslösningar inom brandskydd bl.a.

– Systematiskt brandskyddsarbete enligt LSO 2003:778

  • Brandskyddsstrategier
  • Brandskyddspolicy
  • Utbildningsplaner
  • Skriftlig redogörelse av brandskyddet
  • Kontrollplaner

– Utrymningsplaner

– Insatsplaner

– Utbildningslösningar

– Installation av automatiskt brandlarm

– Installation av utrymningslarm

– Kontroller enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” 2003:778

– Kontroll av;

  • Brandredskap
  • Automatiskt brandlarm
  • Utrymningslarm

För att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar har Prepare Brandskydd ett nära samarbeta med flera stora aktörer inom branschen såsom, Siemens och Borås Brandservice.

logo_borasbrandservice